Muut virtsanpidätysongelmat

Yliaktiivinen rakko

Erilaisista virtsavaivoista kärsii lähes puoli miljoonaa suomalaista. Yliaktiivisen rakon ohella yleisiä ongelmia ovat ponnistusinkontinenssi sekä miehillä eturauhasvaivat ja jälkitiputtelu. Virtsan karkaaminen voi johtua myös kroonisesta virtsaummesta: tällöin puhutaan ylivuotoinkontinenssista.

Ohimeneviä virtsanpidätysongelmia saattavat aiheuttaa virtsatietulehdukset, masennus, sekavuus, liiallinen virtsantuotanto, heikentynyt liikuntakyky tai ulosteiden kerääntyminen suoleen.

ESTROGEENIN PUUTE vaihdevuosien aikana voi aiheuttaa naiselle yliaktiivisen rakon kaltaisia oireita. Myös kystat, myoomat ja kohdun laskeuma voivat oirehtia samalla tavalla.

ETURAUHANEN KASVAA miehillä iän myötä. Suurentuneesta eturauhasesta voi aiheutua myös rakkovaivoja. Oireet voivat muistuttaa yliaktiivista rakkoa tiheine vessakäynteineen. Eturauhasvaivoihin liittyy kuitenkin ongelmia esimerkiksi virtsaamisen aloittamisessa ja virtsasuihkun heikkoudessa.

Ponnistusinkontinenssi

Kun virtsa karkaa tahattomasti fyysisen ponnistelun yhteydessä, on kyseessä ponnistusinkontinenssi. Aivastaminen, yskiminen, jopa pelkkä kävely tai asennon vaihtaminen voi aiheuttaa virtsan karkaamisen.

Mistä ponnistusinkontinenssi johtuu?

Ponnistusinkontinenssia esiintyy tyypillisimmin vain naisilla. Ponnistusinkontinenssin aiheuttaa virtsaputken sulkeutumisen toimintahäiriö tai virtsaputken ja -rakon kaulan asentomuutos ponnistuksen aikana. Ylipaino, raskaudet, synnytykset ja raskas ruumiillinen työ edistävät vaivan kehittymistä.

Miehillä ponnistusinkontinenssi on harvinaisempaa ja voi liittyä eturauhasleikkauksen jälkitilaan. Ongelman taustalla saattaa olla myös virtsaputken ja lantionpohjan vamma tai sulkijalihaksen heikentynyt toiminta.

Onko minulla ponnistusinkontinenssia?

Saatat kärsiä ponnistusinkontinenssista, jos:
  • sinulta karkaa virtsaa tahattomasti fyysisen ponnistelun yhteydessä
  • joskus pelkkä kävely tai äkillinen asennon muuttaminen, esimerkiksi seisomaan nouseminen, aiheuttaa virtsan karkaamista
  • pyrit virtsaamaan säännöllisin väliajoin, vaikka sinulla ei olisikaan virtsaamisen tarvetta
  • virtsaa karkaa yleensä vain vähän kerrallaan.

Ponnistusinkontinenssia hoidetaan tavallisimmin leikkauksella, hormonihoidoilla, lääkkeillä ja fysikaalisin hoidoin.

Ylivuotoinkontinenssi

Ylivuotoinkontinenssissa virtsa valuu liian täynnä olevasta, ylivenyttyneestä rakosta. Pieniä virtsamääriä saattaa karkailla koko ajan ilman tunnetta virtsahädästä. Oireena voi olla myös virtsaamisen jälkeinen tiputtelu. Ylivuotoinkontinenssiin liittyy usein heikentynyt virtsasuihku sekä tunne siitä, ettei rakko tyhjene kunnolla. Ylivuotoinkontinenssin syynä ovat yleensä eturauhasen sairaudet tai supistuskyvytön virtsarakko.

Onko minulla ylivuotoinkontinenssi?

Saatat kärsiä ylivuotoinkontinenssista, jos:
  • joudut ponnistelemaan virtsataksesi
  • virtsasuihku on heikko
  • virtsarakko ei tyhjene kunnolla
Ylivuotoinkontinenssi voi vaarantaa munuaisten toiminnan, joten vaiva on syytä hoitaa. Ota yhteyttä lääkäriin.

Jälkitiputtelu

Jälkitiputtelulla tarkoitetaan oiretta, jossa virtsaa valahtaa virtsaputkesta joko muutamia tippoja tai runsaammin virtsaamisen jo loputtua. Oire on miehillä erittäin tavallinen, eikä sitä sen vuoksi lueta varsinaiseksi inkontinenssiksi. Syynä pidetään virtsaputken alkuosan joustavuuden heikkenemistä tai sen heikentynyttä kykyä työntää siihen jäänyttä virtsaa takaisin rakkoon.