Totta & tarua yliaktiivisesta rakosta

Moniin vaivoihin ja sairauksiin liittyy erilaisia käsityksiä, mielikuvia ja uskomuksia. Myös yliaktiiviseen rakkoon yhdistetään totuuksia, jotka ovat todellisuudessa tarua ja vanhojen aikojen perua.

1. "Yliaktiivinen rakko kuuluu väistämättömästi vanhenemiseen."

Ongelma on yleinen ja siitä kärsivät sekä miehet että naiset. Vaikka yliaktiivisesta rakosta kärsiviä on suhteellisesti enemmän eläkeläisten ikäluokissa, ei sairaus silti kuulu normaaliin vanhenemiseen.

2. "Olen liian nuori."

Tutkimusten mukaan kaikenikäiset miehet ja naiset voivat kärsiä yliaktiivisen rakon oireista ja virtsan karkaamisesta.

3. "Minulla ei ole virtsanpidätysongelmia."

Monet vähättelevät virtsaamisongelmiaan. Yliaktiiviseen rakon oireisiin tulee suhtautua samalla tavalla kuin muihinkin terveydellisiin ongelmiin, kuten korkeaan verenpaineeseen tai likinäköisyyteen. On erittäin harvinaista, että yliaktiivinen rakko parantuisi itsestään ilman hoitoa.

4. "Tämä on normaalia."

Usein uskotaan, että yliaktiivisen rakon oireet kuuluvat normaaliin elämään. Ongelma määritellään yliaktiiviseksi rakoksi, jos henkilö kärsii alla mainituista oireista:
  • virtsapakko eli äkillinen, pakonomainen tarve päästä vessaan
  • tihentynyt virtsaamistarve, jolloin vessassa on pakko käydä useammin kuin kahdeksan kertaa päivässä ja ehkä useita kertoja yön aikana
  • pakkoinkontinenssi, jolloin vessaan ei ehdi ajoissa ja virtsa karkaa
  • sekamuotoinen inkontinenssi, jossa yhdistyvät pakkoinkontinessin ja ponnistusinkontinenssin oireet
Kaikilla yliaktiivisesta rakosta kärsivillä ei välttämättä esiinny tahatonta virtsan karkaamista.

5. "Yliaktiivinen rakko = virtsan karkaaminen."

Yliaktiivinen rakko voi aiheuttaa pelkkiä "kuivia oireita". Jopa 2/3 yliaktiivisen rakon potilaista kärsii virtsapakosta ja tihentyneestä virtsaamistarpeesta ilman virtsan karkaamista.

6. "Virtsavaivat johtuvat synnytyksistäni ja heikoista lantionpohjanlihaksista."

Jotkut virtsavaivat johtuvat lantionpohjanlihasten ja sidekudosten heikentymisestä ja niiden asennon muutoksista. Tämän voivat aiheuttaa esimerkiksi synnytykset. Yliaktiivinen rakko on rakkolihaksen yliaktiivisuudesta johtuva tila eikä lantionpohjanlihasten heikkoudesta johtuva vaiva.

Ponnistusinkontinenssi ei välttämättä liity yliaktiiviseen rakkoon. Se aiheuttaa pienen virtsamäärän karkaamisen ponnistuksen yhteydessä ilman vessahädän tuntua. Fyysisen ponnistelun lisäksi tällaista virtsan karkaamista voivat aiheuttaa mm. aivastaminen, yskiminen tai nauraminen.

Pakkoinkontinenssissa virtsan karkaaminen ei liity fyysiseen ponnisteluun tai nauramiseen. Äkillisen virtsahädän yhteydessä rakon tyhjentäjälihas supistelee niin voimakkaasti, että koko virtsarakko tyhjenee. Pakkoinkontinenssia edeltää siis aina voimakas vessahädän tunne.

7. "Asialle ei voi tehdä mitään."

Yliaktiivisen rakon hoitoon löytyy tehokkaita ja hyvin siedettyjä hoitoja. On hyvä hoidattaa yliaktiivinen rakko ajoissa, ennen kuin oireet pääsevät pahenemaan. Tällöin sen hoitaminenkin käy helpommin. Lääkärit antavat lisätietoa hoidoista. Yliaktiivisen rakon hoito.