Usein kysyttyä yliaktiivisesta rakosta ja virtsarakon ongelmista

Paraneeko yliaktiivinen rakko?

Nykyiset hoidot auttavat suurinta osaa vaivoista kärsiviä. Vaivat lievittyvät joko kokonaan tai oireet vähentyvät merkittävästi. Oireiden hallinta edellyttää tehokasta lääkehoitoa, rakon harjoitteluohjelman noudattamista ja mahdollisesti juomistottumusten muuttamista.

Mikä on ihmisen normaali virtsaamistarve vuorokaudessa?

Normaali virtsaamistarve on neljästä kahdeksaan kertaa vuorokaudessa.

Kuinka paljon virtsaa normaalisti erittyy kerralla?

Määrät ovat yksilöllisiä, mutta kerrallaan virtsaa erittyy keskimäärin kahdesta neljään desilitraa eli yhdestä kahteen litraa vuorokaudessa.

Virtsamäärät riippuvat siitä, kuinka paljon nautimme nestettä ja kuinka paljon virtsa-ainetta erittyy hikoilun, uloshengityksen ja ulosteen mukana.

Kenen puoleen minun tulisi kääntyä, jos epäilen, että minulla on yliaktiivinen rakko tai ponnistusinkontinenssi?

Ota yhteys terveyskeskuslääkäriin, työterveyslääkäriin tai terveydenhoitajaan. Voit myös varata ajan erikoislääkäriltä, joko urologilta, joka on erikoistunut virtsateiden sairauksiin, tai gynekologilta.

Pitääkö tihentyneen virtsaamistarpeen vuoksi hakeutua lääkäriin?

Yli kahdella kolmasosalla niistä ihmisistä, joilla todetaan yliaktiivinen rakko, virtsa ei karkaa. Heidän oireensa on tihentynyt virtsaamistarve eli heille kertyy vessakäyntejä puolet enemmän kuin normaalisti. He käyvät vessassa usein myös öisin. Jatkuva vessassa käynti voi hankaloittaa elämää, jolloin oireista kärsivän tulisi kääntyä lääkärin puoleen.

Mistä tiedän, että tarvitsen apua?

Hoidon puute tai sen viivästyminen voi pahentaa virtsanpidätysongelmia. Hae lääkäriltä apua, jos koet kärsiväsi virtsanpidätysongelmista.

Onko olemassa lääkkeitä, jotka pahentavat virtsanpidätysongelmia?

Esimerkiksi nesteenpoistolääkkeet voivat pahentaa ongelmaa. Kerro lääkärille, mitä lääkkeitä käytät. Usein löytyy korvaavia lääkkeitä, jotka eivät vaikuta virtsarakkosi toimintaan.

Miksi lantionpohjanlihaksia pitäisi harjoittaa?

Lantionpohjan lihasharjoitukset vahvistavat lihaksia, jolloin myös virtsan karkaaminen vähenee. Lihasharjoitukset auttavat etenkin, jos kärsit ponnistusinkontinenssista. Niistä on hyötyä myös sekamuotoisen inkontinenssin hoidossa. Virtsanpidätysongelmien hoitoon koulutetut uroterapeutit ja fysioterapeutit neuvovat sinua harjoitusten tekemisessä.

Mikä on pakkoinkontinenssi?

Kärsit pakkoinkontinenssista, jos et virtsaamistarpeen tullessa ehdi ajoissa vessaan, vaan virtsarakko tyhjenee tahattomasti. Pakkoinkontinenssi on yliaktiivisen rakon oire.

Voiko virtsanpidätysongelmia hoitaa leikkauksella?

Kyllä, ponnistusinkontinenssia voidaan hoitaa leikkauksella. Leikkaushoito voi auttaa myös sekamuotoisesta inkontinenssista kärsiviä. Pakkoinkontinenssia hoidetaan leikkauksella hyvin harvoin.

Voiko virtsanpidätysongelmia ennaltaehkäistä?

Tutkimukset osoittavat, että naisten, jotka harjoittavat lantionpohjanlihaksia, riski sairastua virtsanpidätysongelmiin on pienempi.

Ongelmia voi mahdollisesti ehkäistä käymällä vessassa rauhassa ja välttämällä "varmuuden vuoksi" virtsaamista.